Sunday, May 22, 2016

Tanda seragam Pramuka Golongan penegak Putra


 Tanda Seragam Pramuka Penegak Putra

Sering kali banyak yang bertanya. Di mana tempat dipasang tanda pada seragam pramuka untuk pengeak putra. Contoh Baju Pramuka Untuk Penegak, maaf ya, gambar ini saya maksudkan untuk penjahit. agar njahitnya tidak kebolak balik. jadi kalo ditanya kok ga ada tanda TKU bantara ya memang TKU bantara tidak di jahit, dan Setangan leher juga tidak dijahit...

TANDA PENGENAL GERAKAN PRAMUKA GOLONGAN PENEGAK

Tanda pengenal dalam Gerakan Pramuka adalah tanda-tanda yang dikenakan pada pakaian seragam pramuka, yang dapat menunjukkan segala sesuatu mengenai indentitas seorang anggota Gerakan Pramuka.
Pemakaian tanda pengenal ini dimaksudkan untuk mempermudah mengenal indentitas diri seorang Pramuka Satuan, kemampuan, tanggungjawab, daerah asal, wilayah tugas, kecakapan, jabatan dan tanda penghargaan yang dimilikinya.
 Tujuan dipakainya tanda pengenal yaitu: 
Memberi motivasi kepada anggota Gerakan Pramuka agar :
·  Menggunakan hak dan melaksanakan kewajiban sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya.
·    Bergairah dan bersemangat meningkatkan kemampuan, kecakapan dan karyanya.
·         Bersungguh-sungguh melaksanakan janji dan ketentuan moral.
·         Mengamalkan pengetahuan dan kecakapan sesuai tanda-tanda pengenal yang dipakainya
Menanamkan dan mengembangkan
·         Rasa persaudaraan di kalangan Pramuka.
·         Kesadaran ikut memiliki, memelihara dan bertanggungjawab atas dirinya sendiri, Satuan dan Organisasi.
·         Kebanggan dan rasa percaya diri.
·         Jiwa kepemimpinan

Fungsi Tanda pengenal
·         Sebagai alat pendidikan
·         Sebagai alat pengenal
·         Sebagai tanda pengakuan atau pengesahan
·         Sebagai tanda penghargaan 

Tanda-tanda yang ada dalam Pramuka Golongan Penegak
1.    Tanda Umum
Tanda yang dikenakan oleh seluruh anggota gerakan pramuka.
·         Tanda Topi / Tatop atau emblem
·         Setangan Leher atau hasduk
·         Lencana WOSM
·         Tanda Pelantikan
2.    Tanda Satuan
Tanda yang menunjukkan asal satuan seorang penegak
·         Pita Wilayah atau pita kota
·         Pita Gudep
·         Perisai Daerah
·         Bagde Ambalan
·         Badge Sangga
3.    Tanda Jabatan
Tanda yang menunjukkan jabatan seorang penegak
·         Tanda jabatan Dewan Ambalan
·         Janur kuning strip satu untuk wapinsa
·         Janur kuning Strip dua untuk pinsa
4.    Tanda Kecakapan
·         TKU Bandara
·         TKU laksana
·         TKK Purwa, Madya dan Utama
5.    Tanda Penghargaan
Tanda yang diberikan kepada anggota pramuka karena 1) perilaku yang luhur, kesetiaan, keaktifan; jasa, karya, dan darma baktinya;  keberanian yang luar biasa.yang dianggap cukup berguna bagi kepentingan dan perkembangan kepramukaan.
·         Bintang Tahunan Penegak
·         Tiska
·         Tigor
·         Dan lain sebagainya  Berikut Link yang mungkin juga berguna untuk kakak Pembina Pasukan Penggalang : 
Klik Juga 

No comments:

Post a Comment